پنج شنبه, 28 فروردين 1393

آخرین نظرات کاربران

ویدئو

تبلیغات

برنامه ریزی برای آرایش کشت مناسب

پایگاه اطلاع رسانی صدای طبیعت: مهندس شریعتمدار، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی در ستاد مکانیزاسیون: برنامه آرایش کشت مناسب باید با پیش بینی ادوات و ماشین های مورد نیاز تهیه و به ستاد ارائه شود.

لزوم انجام صحیح کشت پاییزه سال آینده

پایگاه اطلاع رسانی صدای طبیعت: مهندس حجتی در جلسه ستاد مکانیزاسیون: کشت پاییزه سال آینده باید در پرتو برنامه ریزی امروز، مطابق مسایل علمی و فنی و بدون محدودیت در ماشین آلات و تجهیزات برای کشاورزان انجام شود.

مهندس حجتی در مجلس شورای اسلامی: کمترین بهره نصیب بیشترین زحمت کشان، یعنی قشر کشاورز جامعه است.

پایگاه اطلاع رسانی صدای طبیعت: مهندس حجتی در مجلس شورای اسلامی: کمترین بهره نصیب بیشترین زحمت کشان، یعنی قشر کشاورز جامعه است.

 

وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی: در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بدین شرح است: ارتقاء بهره وری تولید، نهاده های کشاورزی، امنیت غذایی، صادرات محصولات و تولید از منابع فراسرزمینی.

پایگاه اطلاع رسانی صدای طبیعت: وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی: در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بدین شرح است: ارتقاء بهره وری تولید، نهاده های کشاورزی، امنیت غذایی، صادرات محصولات و تولید از منابع فراسرزمینی.

مهندس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: از پیگیری های وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام به موقع و قیمت گذاری مناسب و تضمینی محصولات کشاورزی قدردانی می کنیم اما هنوز قیمت واقعی محصولات مشخص نیست.

پایگاه اطلاع رسانی صدای طبیعت: مهندس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: از پیگیری های وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام به موقع و قیمت گذاری مناسب و تضمینی محصولات کشاورزی قدردانی می کنیم اما هنوز قیمت واقعی محصولات مشخص نیست.